Mateřská škola Habartice

  Jsme jednotřídní mateřská škola umístěna v klidné části obce, obklopena lesíkem a zelení. Předností mateřské školy je její zahrada a zejména sportovní hřiště a malé dětské hřiště, které se školou sousedí. Prostory školy /herna a lehárna/ zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno v dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod. Kapacita mateřské školy je 25 dětí. Předškolní vzdělávání se zpravidla organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let.

 1. Bařinová Zuzana - vedoucí učitelka
 2. Fleiberková Lucie - učitelka
   Provoz MŠ ve školním roce 2017/2018

    29.9.2017 - MŠ uzavřena
    23.12.2017 - 1.1.2018 zimní prázdniny - MŠ uzavřena
    30.4.2018 a 7.5.2018 - MŠ uzavřena
    16.7.2018 - 31.8.2018 hlavní prázdniny - MŠ uzavřena

   Orientační režim dne

   1. 6:00 - 8:30 Ranní scházení dětí, hry, skupinové činnosti, pohybové aktivity, smyslové hry, individuální péče, jazykové aktivity
   2. 8:30 - 9:00 Ranní kruh, pohybová aktivita
   3. 9:00 - 9:20 Hygiena, svačina
   4. 9:20 - 10:00 Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti, prožitkové činnosti (ve skupinách, individuálně i frontálně)
   5. 10:00 - 11:30 Pobyt venku
   6. 11:30 - 12:30 Hygiena, oběd, hygiena
   7. 12:30 - 14:00 Odpočinek
   8. 14:00 - 16:00 Probuzení, vstávání, oblékání, hygiena, svačina, odpolední rozcházení dětí, zájmové hry ve třídě nebo na zahradě, pohybové hry

   Výše úplaty od školního roku 2017/2018

    Příspěvek platí rodiče nebo zákonný zástupce do 15. dne v měsíci:

     na jedno umístěné dítě – měsíčně příspěvek ve výši 260,- Kč

    Začátek

© Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace